Anasayfa
Spark Ölçüm
İletişim
 
Hizmet Özelliklerimiz

50 GHz’e kadar olan Keysight marka test ve ölçüm cihazlarınzın performans testleri, Spark Kalibrasyon Laboratuvarı’nda yazılım tabanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu testler sonucunda, zaman zaman cihazların limit değerlerinin dışına çıktığı tespit edilmektedir. Böyle bir durumda, yapılması gereken tüm ayarlamalar Türkiye’de sadece Spark Kalibrasyon Laboratuvarı’nda gerçekleştirilebilmektedir. Onarımın gerekli olduğu durumlarda ise yalnızca orijinal parçalar kullanılmaktadır.
Üretici firma Keysight ile birebir aynı yöntemler kullanılarak yapılan bu işlemler sonucunda, ”Ayar-öncesi” ve “Ayar-sonrası” değerleri içeren ayrıntılı bir “Kalibrasyon Raporu” sunulmaktadır. Yapılan bu işlem, “Keysight Yetkili Servisi” logosu taşıyan bir sertifika ile belgelendirilmektedir. Servis verilen cihazlara üretici tarafından yayımlanan iyileştirme faaliyetleri, dünyadaki Keysight Servis Merkezleri ile aynı anda uygulanarak gerektiği durumlarda opsiyon yüklenmesi ve firmware güncellemeleri de yapılabilmektedir.

Tek Yetkili Servis Merkezi Olma Özelliği:

Spark Kalibrasyon Laboratuvarı, Keysight Technologies tarafından, “Türkiye’deki Tek Yetkili Servis Merkezi” olarak onaylanmıştır. Bu çerçevede, periyodik aralıklarla bizzat Keysight Technologies’in Kalite Temsilcisi tarafından denetlenmektedir. Üretici firma tarafından geliştirilen tüm yeni kalibrasyon ve onarım yöntemleri, eşzamanlı olarak laboratuvarımızda da uygulamaya konulmaktadır.

Bütün Gerekli Ayarlamaları İçeren Tam Kalibrasyon:

Cihazınızın limit değerlerinin dışına çıkması durumunda yapılması gerekli ayarlamalar, yalnızca Keysight tarafından gerçekleştirebilmekte ve Türkiye’de sadece Spark Kalibrasyon Laboratuvarı tarafından yapılabilmektedir.

Keysight Technologies’in Orijinal Yedek Parça Kullanım Ayrıcalığı:

Spark Kalibrasyon Laboratuvarı’nda cihazların üretici firma yöntemleri ile kalibre edilmesi ve orijinal parçalarla tamiri, güvenilir ve doğru sonuçlar alınmasını sağlar.

Uzman Teknik Kadro ile Sunulan Hizmet:

Üretici firma tarafından sık aralıklarla eğitime tabi tutulan deneyimli teknik kadromuz; bu sayede en güncel ve en kaliteli servisi sunabilmektedir.

Kalibrasyon Raporu ve Sertifikalandırma:

Kalibrasyon sırasında, Keysight Technologies yöntemleriyle birebir aynı metodlar kullanılmaktadır. Kalibrasyon sonucunda, ”Ayar-öncesi” ve “Ayar-sonrası” değerleri içeren “Kalibrasyon Raporu” sunularak, yapılan işlem “Keysight Yetkili Servis Merkezi logosunu taşıyan sertifika” ile müşterilerimize ulaştırılır.

Arızaların Tam ve Doğru Tespiti:

Servisimize gelen cihazlar, yalnızca müşteri talebi doğrultusunda değerlendirilmez, cihazın kendi testleri ve genel fonksiyon testleri de yapılarak, derinlemesine arıza analizine tabi tutulur.

İyileştirme Faaliyetleri:

Fabrika tarafından yayınlanan iyileştirme faaliyetleri / servis notları, cihazlara Türkiye’de bir tek Spark Kalibrasyon Laboratuvarı’nda ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

Opsiyon Yükleme ve “Firmware” Güncellemeleri:

Laboratuvar’da sadece kalibrasyon ve tamir değil, aynı zamanda opsiyon yüklenmesi, ücretsiz firmware güncellemeleri de isteğe bağlı olarak yapılabilmektedir.

Yerinde Kalibrasyon/Onarım İmkanı:
Teknik servisimiz, isteğe göre yerinde kalibrasyon/onarım hizmeti de sunmaktadır.

Sigorta:

Cihazlar, servisimize ulaştığı andan, müşteriye teslime hazır hale gelene sigortalanarak, garantimiz altına alınır ve en güvenli ambalaj ile, laboratuvarımızdan teslim edilir.

Zaman Tasarrufu:

Hızlı, planlı ve profesyonel hizmet yaklaşımımızla, 2-3 gün gibi kısa bir sürede cihaz kalibrasyonu tamamlanıp, müşterilerimize teslim edilir.

 
Copyright © 2014 Spark Kalibrasyon